۵

سفرنامه بعلبک

آشنایی با لبنان مقاومت توریسم سفرنامه و لبنان گردی

از پنج سالی که لبنان هستم، فقط یک بار همراه استاد عزیزی به بعلبک رفتم. یکبار هم هفته گذشته به دیدن یکی از دوستان ایرانی رفتم. قرار شد یکشنبه را به بعلبک برویم. شب را در اقلیم التفاح گذراندیم. صبح زود هوای خنک و مطبوع دهکده انسان را سر حال می آورد. ابرها از نوک قله چون رودی سفید به پایین جاری شده و صحنه زیبایی پدید آورده بود. صبحانه خوردیم و از میان دهکده های جنوب، به طرف بعلبک به راه افتادیم. اول از همه از جرجوع به سمت ملیخ رفتیم. در میان راه نمادهای مقاومت و تصاویر شهدا به چشم می خورد. طبیعت زیبای جنوب بسیار چشم نواز بود. تابلویی در کنار راه نشان می داد که اصلاح و ترمیم جاده توسط ایران انجام شده است.

در بین ملیخ و لویزه، یک نفربر دشمن اشغالگر صهیونیستی که توسط مبارزان مقاومت نابود شده بود هنوز کنار جاده است تا یادآور رشادتهای دلیرمردان مقاومت باشد و مردم روزهای نا امنی را از یاد نبرند.

به عرمتی که نزدیک می شویم، جنگلها شکل خاصی به خود می گیرد. پوشش گیاهی منطقه، با درختان زیبایی مزین شده.

دهکده های مختلفی در میان راه هستند که با دیدن پرچم حزب الله یا حرکت امل ته دلتان قرص می شود که در امنیت خواهید بود. پرچم حزب الله

در دهکده های مسیحی کلیساها به برگزاری مراسم روز یکشنبه مشغول بودند و عموما یک ماشین ارتشی، به نگهبانی از کلیسا ایستاده بود. در میان راه، در ورودی برخی دهکده ها، ایست بازرسی ارتش قرار داشت که بدون هیچ مشکلی رد شدیم.

هر دهکده ای پوشش گیاهی و نوع خاک متفاوتی داشت. در ورودی این دهکده تصویری از شهید سید عباس موسوی دبیکل سابق حزب الله به چشم می خورد که جمله معروف اسراییل سقوط کرد بر روی آن نوشته شده بود.