۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مالی» ثبت شده است

    • موارد عفو گمرکی لبنان

      موارد عفو گمرکی لبنان

      طبق قانون گمرکی لبنان، هر شخصی به لبنان وارد یا خارج می شود باید در گمرک اظهارنامه ارائه دهد. ممکن است گمرک مسافر را متوقف کند تا بار وی را بازرسی کند.