۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دکترا» ثبت شده است

    • متضرر شدن دانشجویان لبنانی از تصمیم جدید فرانسه

      متضرر شدن دانشجویان لبنانی از تصمیم جدید فرانسه

      با پایین آمدن قدرت خرید مردم فرانسه، دولت تلاش کرده است برای آرام کردن مردم، سیاستها و اقدامات جدیدی اتخاذ کند که از جمله آنها برداشتن مالیات از سوخت است. با این حال مردم فرانسه خصوصا جنبش جلیقه های زرد، آرام نشدند و در مناطق مختلفی درگیری های خونبار با پلیس به وجود آمد که صدها مجروح داشت و رفت و آمد در مناطق مختلف مختل شد.